Karen Glistrup
 

Hjemmesiden snak-om-det.dk tilhører familie- og psykoterapeut mpf Karen Glistrup.
Den er oprettet i forbindelse med at 2. udgave af hendes bog Snak om det... med alle børn udkom i 2013.
Samtidig oprettedes Facebooksiden SNAKOMDET, og projektet med det digitale undervisningsmateriale SNAK OM DET, som hun havde udviklet på bagrund af bogen, blev overdraget til Psykiatrifonden, som efterfølgende har produceret materialet. Se det her.

Landsforeningen "Snak om det..." har fået mulighed for at præsentere sig her på hjemmesiden.
Det et er planen, at Landsforeningen "Snak om det..." på sigt skal overtage både hjemmesiden, Facebooksiden og rettighederne til bogen Snak om det... med alle børn.

Indtil foreningen har fået mulighed for at ansætte medarbejdere, som kan varetage de mange driftsopgaver, varetages disse af Karen Glistrup. Hun forsøger at få dækket nogle af sine omkostninger ved salg af bogen Snak om det... med alle børn.

Det er vores fælles vision, at bogen skal kunne blive uddelt gratis til alle børnefamilier, som er udfordret af psykisk sygdom i familien. Bogen har i både praksis og i den evaluering, som TrygFonden har stået bag, vist sig at kunne hjælpe forældrene til at få taget hul på den vigtige snak med børnene. 

 

Landsforeningen_LOGO.png

Tilmeld Nyhedsbrev:  Email      Følg med på facebook