Karen Glistrup
 

Formål

stk. 1. Landsforeningen ”Snak om det…” har til formål at inspirere voksne mennesker til at snakke med børn om den virkelighed, de er en del af. Hensigten er at bryde fordomme og tabuer så tidligt som muligt, og fremme trivsel, forståelse, respekt og medmenneskelighed mellem børn såvel som voksne.

Foreningen vil arbejde for at øge forældres og professionelles forståelse for, hvordan børn med ganske enkle midler kan blive mødt og forstået i deres liv med forældre eller søskende, som er ramt af svære livsomstændigheder, der belaster samspillet i familien. Vi har fokus på barnets perspektiv i familier, som rammes af svære livsomstændigheder, f.eks. psykiske lidelser.

Foreningen vil via digitale medier, bøger og kurser m.v. inspirere voksne til åbenhed og ærlighed overfor børn i et omfang, der giver børnene mulighed for at skabe sig en oplevelse af meningsgivende sammenhæng i tilværelsen, mestre livsvilkårene og udvikle et sundt sind.

Stk. 2. Målgruppen for foreningens virke er forældre, professionelle og andre mennesker i børnenes og forældrenes nære netværk. Altså os alle sammen.

Stk. 3. Foreningen baserer sig på de værdier og den forståelse af barnets og familiens perspektiv, som er beskrevet i bøgerne ”Hvad børn ikke ved... har de ondt af” og "Snak om det... med alle børn" af Karen Glistrup. 

 

Fundament, organisation og vision

Landsforeningen ”Snak om det...” er stiftet med inspiration fra Karen Glistrups bøger: "Hvad børn ikke ved... har de ondt af” og "Snak om det... med alle børn - en bog om angst, depression, stress og traumer”.  

Karen Glistrup beskrev og udviklede i 90'erne de tabubrydende familiesamtaler, som idag tilbydes i psykiatrien i alle danske regioner. Hun har stået bag flere banebrydende projekter i skydsfeltet mellem psykiatrien og børne- familieområdet. Med foredrag, temadage og kurser og Facebooksiden SNAKOMDET som har rundet 6000 følgere, har hun gennem en årrække skubbet gang i den Folkebevægelse ”Snak om det...”, som Landsforeningen nu bakker op om. Sammen arbejder de på, at hele universet ”Snak om det...” kan blive overdraget til Landsforeningen ”Snak om det...”, som nu inviterer til medlemsskaber, så mange flere kan bidrage til, at at opfylde foreningens formål. 

Vi har skubbet gang i Folkebevægelsen "Snak om det..."

D. 21. januar 2018 afholdt Landsforeningen stiftende generalforsamling i Kbh. Om kort tid afholder den nyvalgte bestyrelse strategiseminar, og herefter vil foreningen stille og roligt med med klare mål for øje sætte gang i den folkebevægelse, som skal ændre kulturen omkring børn fra fortielser, løgne og udspørgen til ærlighed og brugbare fortællinger: VI SKAL SNAKKE MED BØRN OM DEN VIRKELIGHED, DE ER EN DEL AF. 

Foreningens protektor Jesper Juul kunne p.gr. af sin alvorlige sygdom ikke være tilstede, men han sendte os en hilsen Læs den her


Jesper_Juul.jpg

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Ideerne pibler frem :)

En masse ideer er lagt til spiring.
Der er projekter på vej, som vil inddrage både forældre, ansatte i folkeskolen, psykiatrien de praktiserende læger og andre, som møder de psykisk sårbare forældre, flygtningefamilier, traumatiserede soldater og folkebibliotekerne. 

Mere om Landsforeningen "Snak om det..." 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra "Snak om det..."
Læs nyhedsbrev fra oktober 2014
Læs nyhedsbrev fra september 2015
Læs Nyhedsbrev fra januar 2018

 

foto1.JPG

Mette Søndergaard fik ideen til at stifte Landsforeningen "Snak om det..."
Mette døde d. 16. juni 2017, men hendes drøm lever videre.
Læs mindeord v. Karen Glistrup

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Landsforeningen_LOGO.png

CVR nr: 36157704

Gem

Støt vores arbejde med viden, hænder og økonomi

KONTAKT OS: info@snak-om-det.dk

Eller indsæt blot et beløb - stort eller lille - og gerne med en hilsen om, hvem du er, og hvorfor du gerne vil støtte os:

Mobilepay: 40 30 02 15
Reg 9570 Konto 11758134

Kontakt Landsforeningen:

Formand:
Saskia Carlsen
Ny Carlsbergvej 17, 2. tv
1760 København V
tlf: 27521159
Saskia@snak-om-det.dk 

Foreningens adresse:
c/o kasserer Louise Krogh
Anelystparken 70, 8381 Tilst
tlf: 28459661
Louise@snak-om-det.dk 

Tilmeld Nyhedsbrev:  Email      Følg med på facebook